Dry needling


Dit is een fysiotherapeutische behandeling d.m.v. een ‘droge naald’. Dat wil zeggen dat er niets wordt ingespoten. Met een dry needling behandeling wordt in een triggerpoint geprikt. Een triggerpoint is een overgevoelige verharding in een spier. Dat kan er ook voor zorgen, dat ergens anders pijn gevoeld kan worden (uitstralingspijn). Door in een triggerpoint te prikken, wordt de gespannen spier weer ontspannen.  Dit kan heel veel klachten verminderen, bijvoorbeeld hoofdpijn, bewegingsbeperking in gewrichten, uitstralende pijn en houdingsproblemen.